Fotografi av Heather Lloyd
Maria Maclovia Loja visar hur hon spinner matbananfibrer för att göra en plånbok. Hon gör alla steg, från odlandet av plantan som ger råvara för tråd, till spinnandet av tråden till den färdiga plånboken.